در این سایت تلاش کرده ایم آمار مربوط به کرونا را با تمرکزی بیشتر بر ایران تجزیه و تحلیل کنیم. منحنی های این سایت روزانه دو بار با داده های جدید بروزرسانی می شوند. این وبسایت open source میباشد و اگر علاقه دارید میتوانید با ما تماس گرفته و تحلیلها و منحنی ها خود را به اشتراک بگذارید.

اصل این داشبوردها به زبان انگلیسی توسط هامل حسین و همکاری تیم مجازی پشتیبانی میشود.

منبع اصلی داده ها - مرکز داده کوید-۱۹ جان هاپکینز میباشد.