یادگیری از ایتالیا ، کره جنوبی ، آمریکا و ژاپن

ایتالیا ، کره جنوبی و ژاپن سه کشوری هستند که میزان رشد مرگ و میر در طی زمان در آنها با هم متفاوت است.

ایتالیا ، کره جنوبی ، ژاپن و آمریکا رشد مرگ و میر در طی زمان در آنها با هم متفاوت بوده است. کره جنوبی و ژاپن بعذ از ۱۰ امین مورد مرگ ، سرعت رشد کمتری نشان داده اند. ایتالیا تا سه هفته بعد از زمان ۱۰ امین مورد مرگ خود ، نزدیک به ۳۳٪ رشد داشته اند.

ایران چگونه است؟

برای مشاهده چند مورد باهم دکمه شیفت را فشار دهید.

آخرین بروزرسانی در : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹

کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید: