یادگیری از ایتالیا ، کره جنوبی ، آمریکا و ژاپن

ایتالیا ، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا چهار کشوری هستند که نرخ رشد متفاوتی را نشان داده اند. برای مثال کره جنوبی بعد از گذشت دو هفته از شناسایی ۱۰۰ مورد اولش ، شاهد کاهش رشد است. ایتالیا و آمریکا بعد از هفته سوم همچنان شاهد رشد در تعداد مبتلایان میباشند. ایران رشد کمتری نسبت به آمریکا و ایتالیا نشان میدهد ولی نسبت به کره جنوبی و ژاپن شاهد رشد بیشتری نشان داده است.

میتوانید در نمودار زیر مشاهده کنید.

برای مشاهده چند مورد باهم دکمه شیفت را فشار دهید

آخرین بروزرسانی در : ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۹

کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید: