بروزرسانی شده در ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۵۹,۴۵۹ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۱۱,۱۳۲ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۵,۹۴۲ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۱,۶۰۶,۰۶۰
(+۵۹,۴۵۹)
مرگ
۴۱,۸۸۳
(+۱,۷۴۸)
ایران
تعداد مبتلایان
۳۳۳,۶۹۹
(+۱۱,۱۳۲)
مرگ
۱۸,۹۸۸
(+۸۵۶)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۹
ایران ۳۳۳,۶۹۹(+۱۱,۱۳۲) ۱۸,۹۸۸(+۸۵۶) 5.7%
عربستان سعودی ۲۹۳,۰۳۷(+۷,۲۴۴) ۳,۲۶۹(+۱۷۶) 1.1%
ترکیه ۲۴۴,۳۹۲(+۵,۹۴۲) ۵,۸۹۱(+۷۸) 2.4%
عراق ۱۶۰,۴۳۶(+۱۶,۳۷۲) ۵,۵۸۸(+۳۵۲) 3.5%
قطر ۱۱۳,۹۳۸(+۱,۵۵۵) ۱۹۰(+۱۰) 0.2%
مصر ۹۵,۹۶۳(+۸۱۶) ۵,۰۸۵(+۱۱۴) 5.3%
اسراییل ۸۸,۱۵۱(+۷,۱۶۰) ۶۳۹(+۵۸) 0.7%
عمان ۸۲,۲۹۹(+۱,۲۳۲) ۵۳۹(+۳۷) 0.7%
کویت ۷۳,۷۸۵(+۳,۰۵۸) ۴۸۹(+۱۸) 0.7%
امارات متحده عربی ۶۳,۲۱۲(+۱,۱۵۱) ۳۵۸() 0.6%
بحرین ۴۵,۲۶۴(+۱,۹۵۷) ۱۶۶() 0.4%
لبنان ۷,۴۱۳(+۱,۴۶۲) ۸۹(+۱۹) 1.2%
Yemen ۱,۸۴۱(+۴۵) ۵۲۸(+۱۶) 28.7%
سوریه ۱,۳۲۷(+۲۶۷) ۵۳() 4.0%
اردن ۱,۳۰۳(+۶۶) ۱۱() 0.8%