بروزرسانی شده در ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۱۸۲,۶۴۲ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۳۱,۳۷۲ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۴۷,۶۸۳ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۶,۶۶۹,۰۰۵
(+۱۸۲,۶۴۲)
مرگ
۱۲۲,۶۴۸
(+۲,۲۳۶)
ایران
تعداد مبتلایان
۱,۳۱۱,۸۱۰
(+۳۱,۳۷۲)
مرگ
۵۶,۵۳۸
(+۴۳۸)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹
ترکیه ۲,۳۶۴,۸۰۱(+۴۷,۶۸۳) ۲۳,۴۹۵(+۸۶۴) 1.0%
ایران ۱,۳۱۱,۸۱۰(+۳۱,۳۷۲) ۵۶,۵۳۸(+۴۳۸) 4.3%
عراق ۶۰۶,۱۸۶(+۳,۸۵۵) ۱۲,۹۲۲(+۴۱) 2.1%
اسراییل ۵۲۹,۸۱۴(+۴۴,۳۸۰) ۳,۸۷۰(+۲۲۵) 0.7%
عربستان سعودی ۳۶۴,۴۴۰(+۷۴۸) ۶,۳۱۰(+۲۴) 1.7%
اردن ۳۱۲,۰۴۳(+۶,۰۸۴) ۴,۱۰۷(+۹۸) 1.3%
امارات متحده عربی ۲۴۲,۹۶۹(+۱۵,۲۶۷) ۷۲۶(+۲۴) 0.3%
لبنان ۲۳۷,۱۳۲(+۲۱,۵۷۹) ۱,۷۸۱(+۱۹۱) 0.8%
کویت ۱۵۶,۴۳۴(+۲,۵۳۴) ۹۴۶() 0.6%
مصر ۱۵۳,۷۴۱(+۴,۹۴۲) ۸,۴۲۱(+۲۷۹) 5.5%
قطر ۱۴۶,۶۸۹(+۱,۰۱۷) ۲۴۶() 0.2%
عمان ۱۳۱,۲۶۴(+۱,۱۹۴) ۱,۵۰۹() 1.1%
بحرین ۹۶,۸۱۲(+۱,۴۹۵) ۳۵۶() 0.4%
سوریه ۱۲,۷۶۰(+۴۸۶) ۸۰۹(+۴۱) 6.3%
Yemen ۲,۱۱۰() ۶۱۲() 29.0%