بروزرسانی شده در ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۸۹,۱۰۴ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۲۱,۹۹۱ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۸,۷۱۴ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۲,۷۱۱,۲۶۸
(+۸۹,۱۰۴)
مرگ
۶۷,۹۳۸
(+۲,۵۱۹)
ایران
تعداد مبتلایان
۵۳۰,۳۸۰
(+۲۱,۹۹۱)
مرگ
۳۰,۳۷۵
(+۱,۳۰۵)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۲۲ / ۰۷ / ۱۳۹۹
ایران ۵۳۰,۳۸۰(+۲۱,۹۹۱) ۳۰,۳۷۵(+۱,۳۰۵) 5.7%
عراق ۴۲۶,۶۳۴(+۱۷,۲۷۶) ۱۰,۲۵۴(+۲۸۴) 2.4%
ترکیه ۳۴۷,۴۹۳(+۸,۷۱۴) ۹,۲۹۶(+۳۳۹) 2.7%
عربستان سعودی ۳۴۲,۲۰۲(+۲,۱۱۳) ۵,۱۸۵(+۹۸) 1.5%
اسراییل ۳۰۳,۱۰۹(+۶,۴۵۷) ۲,۲۰۹(+۱۵۴) 0.7%
قطر ۱۲۹,۴۳۱(+۱,۰۲۶) ۲۲۴() 0.2%
کویت ۱۱۶,۱۴۶(+۳,۴۰۹) ۷۰۱(+۲۹) 0.6%
امارات متحده عربی ۱۱۵,۶۰۲(+۶,۹۹۴) ۴۶۳(+۱۵) 0.4%
عمان ۱۰۹,۹۵۳(+۲,۷۴۰) ۱,۱۰۱(+۴۸) 1.0%
مصر ۱۰۵,۴۲۴(+۶۳۷) ۶,۱۲۰(+۴۹) 5.8%
بحرین ۷۷,۹۰۲(+۱,۶۳۰) ۳۰۰(+۱۵) 0.4%
لبنان ۶۲,۲۸۶(+۶,۴۱۷) ۵۲۰(+۴۱) 0.8%
اردن ۳۷,۵۷۳(+۹,۴۴۶) ۳۴۵(+۱۲۰) 0.9%
سوریه ۵,۰۷۷(+۲۵۱) ۲۴۸(+۱۷) 4.9%
Yemen ۲,۰۵۶() ۵۹۷() 29.0%