بروزرسانی شده در ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۲۹۷,۱۸۸ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۶۷,۶۸۵ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۱۷۱,۱۱۷ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۳,۹۸۲,۰۱۸
(+۲۹۷,۱۸۸)
مرگ
۹۷,۹۱۹
(+۳,۷۵۴)
ایران
تعداد مبتلایان
۹۶۲,۰۷۰
(+۶۷,۶۸۵)
مرگ
۴۸,۲۴۶
(+۲,۰۳۹)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۰۵ / ۰۹ / ۱۳۹۹
ایران ۹۶۲,۰۷۰(+۶۷,۶۸۵) ۴۸,۲۴۶(+۲,۰۳۹) 5.0%
ترکیه ۶۳۸,۸۴۷(+۱۷۱,۱۱۷) ۱۳,۷۴۶(+۹۰۶) 2.2%
عراق ۵۵۲,۵۴۹(+۱۰,۳۶۲) ۱۲,۲۵۸(+۱۷۲) 2.2%
عربستان سعودی ۳۵۷,۳۶۰(+۱,۲۹۳) ۵,۸۹۶(+۷۱) 1.6%
اسراییل ۳۳۶,۸۴۶(+۴,۹۳۱) ۲,۸۶۵(+۳۹) 0.9%
اردن ۲۱۹,۴۳۰(+۲۱,۴۰۹) ۲,۷۵۱(+۳۰۹) 1.3%
امارات متحده عربی ۱۶۸,۸۶۰(+۶,۱۹۸) ۵۷۲() 0.3%
کویت ۱۴۲,۶۳۵(+۱,۴۱۸) ۸۸۰() 0.6%
قطر ۱۳۸,۸۳۳(+۹۸۲) ۲۳۷() 0.2%
لبنان ۱۲۷,۹۴۴(+۷,۶۰۳) ۱,۰۱۸(+۶۸) 0.8%
عمان ۱۲۳,۶۹۹(+۱,۱۲۰) ۱,۴۲۳(+۳۲) 1.2%
مصر ۱۱۵,۹۱۱(+۱,۸۰۴) ۶,۶۵۰(+۶۵) 5.7%
بحرین ۸۶,۹۵۶(+۷۷۱) ۳۴۱() 0.4%
سوریه ۷,۸۸۷(+۴۲۸) ۴۱۷(+۲۶) 5.3%
Yemen ۲,۱۹۱(+۶۷) ۶۱۹() 28.3%