بروزرسانی شده در ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۵۶,۹۷۳ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۱۱,۹۵۵ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۵,۱۸۰ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۵۹۲,۹۱۳
(+۵۶,۹۷۳)
مرگ
۱۴,۹۹۲
(+۸۳۷)
ایران
تعداد مبتلایان
۱۵۱,۴۶۶
(+۱۱,۹۵۵)
مرگ
۷,۷۹۷
(+۲۸۹)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۹
ترکیه ۱۶۳,۹۴۲(+۵,۱۸۰) ۴,۵۴۰(+۱۴۳) 2.8%
ایران ۱۵۱,۴۶۶(+۱۱,۹۵۵) ۷,۷۹۷(+۲۸۹) 5.1%
عربستان سعودی ۸۵,۲۶۱(+۸,۵۳۵) ۵۰۳(+۹۲) 0.6%
قطر ۵۶,۹۱۰(+۹,۷۰۳) ۳۸(+۱۰) 0.1%
امارات متحده عربی ۳۴,۵۵۷(+۳,۴۷۱) ۲۶۴(+۱۱) 0.8%
کویت ۲۷,۰۴۳(+۴,۴۶۸) ۲۱۲(+۴۰) 0.8%
مصر ۲۴,۹۸۵(+۶,۲۲۹) ۹۵۹(+۱۶۲) 3.8%
اسراییل ۱۷,۰۷۱(+۳۱۴) ۲۸۵() 1.7%
عمان ۱۱,۴۳۷(+۳,۳۱۹) ۴۹(+۱۲) 0.4%
بحرین ۱۱,۳۹۸(+۲,۰۳۲) ۱۹() 0.2%
عراق ۶,۴۳۹(+۱,۵۹۱) ۲۰۵(+۳۶) 3.2%
لبنان ۱,۲۲۰(+۸۰) ۲۷() 2.2%
اردن ۷۳۹(+۲۱) ۹() 1.2%
Yemen ۳۲۳(+۷۴) ۸۰(+۳۱) 24.8%
سوریه ۱۲۲() ۵() 4.1%