بروزرسانی شده در ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۹

Alternative content for the map
موارد کرونا در خاورمیانه

بروزرسانی شده در ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۸۰,۸۲۸ مورد جدید کرونا در خاورمیانه گزارش شده است. در ایران تعداد ۱۲,۶۷۳ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است. در ترکیه تعداد ۵,۹۹۷ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

خاورمیانه
تعداد مبتلایان
۱,۰۸۷,۸۷۳
(+۸۰,۸۲۸)
مرگ
۲۵,۹۵۰
(+۲,۱۵۰)
ایران
تعداد مبتلایان
۲۳۷,۸۷۸
(+۱۲,۶۷۳)
مرگ
۱۱,۴۰۸
(+۷۳۸)
کشور تعداد مبتلایان تعداد مرگ درصد مرگ میر
از (+جدبد) ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۹۹
ایران ۲۳۷,۸۷۸(+۱۲,۶۷۳) ۱۱,۴۰۸(+۷۳۸) 4.8%
عربستان سعودی ۲۰۵,۹۲۹(+۱۹,۴۹۳) ۱,۸۵۸(+۲۵۹) 0.9%
ترکیه ۲۰۴,۶۱۰(+۵,۹۹۷) ۵,۲۰۶(+۹۱) 2.5%
قطر ۹۹,۱۸۳(+۴,۰۷۷) ۱۲۳(+۱۰) 0.1%
مصر ۷۴,۰۳۵(+۷,۲۸۱) ۳,۲۸۰(+۴۰۸) 4.4%
عراق ۵۸,۳۵۴(+۱۱,۲۰۳) ۲,۳۶۸(+۵۲۹) 4.1%
امارات متحده عربی ۵۰,۸۵۷(+۲,۶۱۱) ۳۲۱() 0.6%
کویت ۴۹,۳۰۳(+۳,۷۷۹) ۳۶۵(+۱۵) 0.7%
عمان ۴۵,۱۰۶(+۶,۰۴۶) ۲۰۳(+۳۴) 0.5%
اسراییل ۲۹,۱۷۰(+۴,۷۲۹) ۳۳۰(+۱۱) 1.1%
بحرین ۲۸,۸۵۷(+۲,۶۱۸) ۹۶(+۱۲) 0.3%
لبنان ۱,۸۵۵(+۱۱۰) ۳۵() 1.9%
Yemen ۱,۲۴۸(+۱۲۰) ۳۳۷(+۳۳) 27.0%
اردن ۱,۱۵۰(+۲۲) ۱۰() 0.9%
سوریه ۳۳۸(+۶۹) ۱۰() 3.0%