بروزرسانی شده در ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۹ ( +تغییرات نسبت به ۵ روز پیش)

در ۵ روز گذشته, ۲,۸۴۱,۰۰۸ مورد جدید کرونا در دنیا گزارش شده است. از این تعداد ۹۷۴,۰۸۶ (۳۴%) مورد مربوط به اروپا بوده است. در ایران تعداد ۶۷,۶۸۵ مورد جدید در ۵ روز گذشته گزارش شده است.

دنیا
کل موارد
۶۳,۱۹۷,۲۰۸
(+۲,۸۴۱,۰۰۸)
مرگ
۱,۴۶۶,۹۷۱
(+۴۶,۶۱۱)
ایران
کل موارد
۹۶۲,۰۷۰
(+۶۷,۶۸۵)
مرگ
۴۸,۲۴۶
(+۲,۰۳۹)
چین
کل موارد
۹۲,۹۰۲
(+۵۰۰)
مرگ
۴,۷۴۳
()
اروپا
کل موارد
۱۷,۲۵۶,۹۵۵
(+۹۷۴,۰۸۶)
مرگ
۳۹۳,۷۰۴
(+۲۲,۸۷۰)
آمریکا
کل موارد
۱۳,۵۴۱,۲۲۱
(+۷۶۸,۵۶۸)
مرگ
۲۶۸,۰۴۵
(+۵,۸۲۳)